Waspak

producent opakowań z tworzyw sztucznych

Get Adobe Flash player

Aparatura naukowo-badawcza


Warszawa, 06.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
WASPAK Sp. z o.o.
ul. Wapienna 7
87-800 Włocławek

Osoba do kontaktu: Łukasz Wasielewski
tel.: 519116725
e-mail: waspak@wp.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa 1 zestawu urządzeń składających się na aparaturę naukowo-badawczą firmy WASPAK Sp. z o.o. według poniższego zestawienia:

 • zakup i dostawa Wagi densytometrycznej - niezbędna w procesie B+R w ramach tworzonego laboratorium - służąca do pomiaru gęstości tworzywa, prace B+R wymagają użycia dokładnej wagi. - 1 sztuka według poniższego zestawienia o parametrach techniczno-eksploatacyjnych według poniższej specyfikacji;
  oraz
 • zakup i dostawa Suszarki laboratoryjnej - niezbędna w procesie B+R w ramach tworzonego laboratorium – suszarka z wymuszoną cyrkulacją powietrza umożliwia wykonanie procesów technologicznych w zakresie temperatur od temperatury otoczenia do 250 stopni C (523K) w atmosferze powietrza i używana jest do różnego rodzaju testów laboratoryjnych - 1 sztuka według poniższego zestawienia o parametrach techniczno-eksploatacyjnych według poniższej specyfikacji;
  oraz
 • zakup i dostawa Elektronicznego dynamometru - niezbędny w procesie B+R w ramach tworzonego laboratorium - służący do przeprowadzania prób rozciągania, ściskania, zginania wysokiej precyzyjności i wiarygodności na szerokiej gamie materiałów, w tym plastikach - 1 sztuka według poniższego zestawienia o parametrach techniczno-eksploatacyjnych według poniższej specyfikacji;
  oraz
 • zakup i dostawa Młota cyfrowego - niezbędny w procesie B+R w ramach tworzonego laboratorium - służący do prób udarnościowych, do testowania zgodnie z obowiązującymi normami siły uderzenia, jednoosiowo zgodnie z metodami charpy, izod i innymi testami rozciągliwości pod wpływem uderzenia. Jest to wahadłowy tester uderzeniowy służy do określania wytrzymałości na uderzenie tworzyw sztucznych, szkła, stali i innych materiałów - 1 sztuka według poniższego zestawienia o parametrach techniczno-eksploatacyjnych według poniższej specyfikacji;
  oraz
 • zakup i dostawa Plastometru - niezbędny w procesie B+R w ramach tworzonego laboratorium - służący do określenia współczynnika płynięcia na gorąco tworzyw termoplastycznych zgodnie z najwyższymi normami międzynarodowym - 1 sztuka według poniższego zestawienia o parametrach techniczno-eksploatacyjnych według poniższej specyfikacji;
  oraz
 • zakup i dostawa Wycinacza manualnego - niezbędny w procesie B+R w ramach tworzonego laboratorium - służący do przygotowywania poprzez uderzenie próbek z płytek do testów na wytrzymałość oraz testów głównych cech fizycznych plastiku – 1 sztuka według poniższego zestawienia o parametrach techniczno-eksploatacyjnych według poniższej specyfikacji;
  oraz
 • zakup i dostawa Nacinarki do próbek - niezbędna w procesie B+R w ramach tworzonego laboratorium - służąca do przygotowywania próbek z tworzyw sztucznych dla testu charpy - 1 sztuka według poniższego zestawienia o parametrach techniczno-eksploatacyjnych według poniższej specyfikacji.